Velkommen til

Her kan du finde oplysninger om vores produkter og svar på ofte stillede spørgsmål.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller besøge www.ergo.de

Værditilvækst Plus Sikkerhed, kapital- og livsforsikring - VPS

VPS er en kapitalforsikring med skattefri udbetaling, valgfrit udbetalingstidspunkt og valgfri præmiestørrelse fra 320,- kr. om måneden. Desuden dækning ved dødsfald og mulighed for præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne.
Læs mere...

Aktiv ulykke, heltidsulykkesforsikring

Aktiv Ulykke giver dig mulighed for at leve et aktivt liv. Derfor har du brug for en forsikring, der dækker i næsten alle tænkelige situationer og hele døgnet.
Læs mere...

HM 5 PLUS, kapital- og livsforsikring

HM 5 PLUS er en kombineret kapital- og livsforsikring. Der indbetales kun præmie i 5 år. Forsikringen har en løbetid på mindst 12 år. Livsforsikringen gælder i hele perioden frem til udløb, også når du er holdt op med at indbetale præmie.
Læs mere...