HM 5 PLUS

Fremtidssikret kapital- og livsforsikring med høj sikkerhed

Kapital- og livsforsikring med skattefri udbetaling, valgfrit udbetalingstidspunkt, dækning ved tab af erhvervsevne og ved dødsfald

HM 5 PLUS

HM 5 PLUS er en kombineret kapital- og livsforsikring, hvor du kun skulle indbetale præmie de første 5 år. Derfor kalder vi forsikringen HM 5 PLUS. Du bestemte selv ved tegningen, hvor lang løbetiden skulle være på forsikringen, dog minimum 12 år i alt. Livsforsikringen gælder i hele perioden frem til udløb, også når du er holdt op med at indbetale præmie.

Skattefri udbetaling

Med HM 5 PLUS ved du, hvad du får på udbetalingstidspunktet. Du skal nemlig ikke betale skat af udbetalingen, da HM 5 PLUS er et såkaldt skattekode 7-produkt. Mens du indbetalte præmie, kunne du heller ikke trække indbetalingerne fra i skat. Dog skal du være opmærksom på, at du bliver beskattet af den årlige værditilvækst på din forsikring, dvs. af renteindtægterne.

Ved dødsfald

Med HM 5 PLUS sikrer du ved dødsfald dine efterladte en straksydelse, der består af 100% af den garanterede forsikringssum plus den tilskrevne bonus.

Frit valg af begunstiget

Med HM 5 PLUS bestemmer du frit, hvem der skal modtage udbetalingen i tilfælde af dødsfald. Der er ingen begrænsninger. Du kan også frit lave om på, hvem der skal være begunstiget, hvis din situation ændrer sig. Du skal blot huske at give os skriftlig besked.

Bonus

De forventede ydelser inkl. bonus ved forsikringens ophør udgør ikke et bindende tilsagn og kan ikke garanteres. De afhænger af det faktiske forløb af nettoforrentningen af investeringerne og risiko/administrationsomkostningerne.