Svar på ofte stillede spørgsmål om ulykkesforsikring

Hvordan beregnes præmien på min ulykkesforsikring?

Præmie og dækningssummer afhænger af køn og erhverv og eventuelt en risikobetonet fritidsinteresse. Vi har kun 3 fareklasser. Fareklasse A er den billigste og gælder for de fleste, nemlig for alle kvinder og mænd med stillesiddende arbejde. Fareklasse B er for mænd med fysisk arbejde, bl.a. håndværkere. Børn op til 18 år har deres egen fareklasse.

Er der situationer, hvor min ulykkesforsikring ikke dækker?

Dyrker du stærkt risikofyldte fritidsinteresser, så spørg os til råds om dækningen. Vi dækker for eksempel ikke faldskærmsudspring og mange motorløb kræver et tillæg. Men læs nærmere i vores forsikringsbetingelser eller kontakt os.

Er min ulykkesforsikring indeksreguleret?

Ja. Beløbene, der udbetales ved en eventuel ulykke, indeksreguleres hvert år. Indeksreguleringen er 5 %. Præmien forhøjes tilsvarende.

Er mit barn dækket af ulykkesforsikringen?

Dit nyfødte barn er automatisk dækket i de første 3 måneder. Derefter skal der betales præmie. Du skal huske at meddele os barnets navn og cpr-nummer inden for de første 3 måneder, så vi kan tilføje barnet på forsikringsbeviset.

Hvordan anmelder jeg en skade?

Ring til os eller send os en e-mail, hvis du kommer til skade, eller hvis du skal anmelde et dødsfald. Vi sender en anmeldelsesblanket til dig og vedlægger de attester til udfyldelse, som vil være relevante for det konkrete skadetilfælde.

Hvordan udregnes invaliditetsgraden?

ERGO har sin egen gennemprøvede model til at bestemme graden af invaliditet, og vi har altid en lægekonsulent til at foretage vurderingen. Du kan finde listen over faste méngrader i forsikringsbetingelserne.

Hvordan udbetales invaliditetsydelsen?

Ydelsen udbetales som et engangsbeløb. Er du over 65 år, kan udbetalingen ske som en rateudbetaling hver måned, så længe du lever.

Kan jeg opsige min ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen tegnes for et år ad gangen og forsætter, hvis du ikke opsiger den. Du kan opsige din forsikring med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Læs mere i vores forsikringsbetingelser.

Må jeg skrive skriftlig besked på en e-mail?

Ja, en e-mail er en skriftlig henvendelse. Det er dog vigtigt, at du selv fremgår som afsender og ikke sender fra en fælles- eller anden persons e-mailadresse.