Svar på ofte stillede spørgsmål om VPS

Hvad sker der, når min kapitalforsikring udløber?

Kapitalforsikringen udløber den dato, du valgte ved tegning af forsikringen, og vi udbetaler den opsparede udløbssum, inklusiv alle bonustilskrivningerne. Udbetalingen sker senest 14 dage efter udløbsdato. Hvis du inden udløb kontakter os og oplyser et kontonummer, overfører vi beløbet til din bankkonto. Ellers sender vi dig en check.

Hvad er indeksregulering?

Indeksregulering er en automatisk stigning af indbetalingen på din forsikring. Indeksreguleringen er 5 %. Ved en indeksregulering stiger så også det beløb, der kommer til udbetaling den dato, hvor din forsikring ophører. Hvis du har valgt indeksregulering, sender vi dig hver år til hovedforfald et tilbud om indeksregulering af præmien på 5 %. Ønsker du indeksreguleringen, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du ikke ønsker indeksreguleringen, skal du give os skriftlig besked om det inden for 3 uger.

Kan jeg opsige min kapitalforsikring inden udløbsdato?

Ja, du kan skriftligt opsige din kapitalforsikring med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Du vil få udbetalt den tilbagekøbsværdi, kapitalforsikringen har på opsigelsestidspunktet. Beløbet kan du se på dit forsikringsbevis og rettelsesbladene. Hvis du ved opsigelsen oplyser et kontonummer, overfører vi tilbagekøbsværdien til din bankkonto. Ellers sender vi dig en check.

Skal der betales skat af udbetalingerne?

Nej, der skal ikke betales skat af hverken udløbssummen eller af tilbagekøbsværdien. Men du kan heller ikke trække indbetalingerne fra i skat. Du skal dog være opmærksom på, at du bliver beskattet af den årlige værditilvækst på din kapitalforsikring.

Kan jeg stille indbetalingerne på min kapitalforsikring i bero?

Ja, du kan med 30 dages varsel til den 1. i en måned give os skriftlig meddelelse om, at du i en periode ikke ønsker at indbetale på din kapitalforsikring. Din forsikring vil herefter være en fripolice. Du skal være opmærksom på, at det har indflydelse på din opsparing og på forsikringsdækningerne, og at du ved genoptagelse skal afgive nye helbredsoplysninger.

Kan jeg låne på min kapitalforsikring?

Ja, din kapitalforsikring indeholder muligheden for at optage et policelån. Kontakt os for at høre nærmere om beløbsstørrelser og lånevilkårene.

Hvordan anmelder jeg præmiefritagelse?

Hvis du har tegnet tillægsdækning for præmiefritagelse, og du bliver sygemeldt i en længere periode (minimum 3 måneder), skal du ringe til os eller sende en email. Vi sender en anmeldelsesblanket til dig og vedlægger de attester til udfyldelse, som vil være relevante i det konkrete tilfælde.

Hvordan anmelder jeg et dødsfald?

Hvis du er nærmeste pårørende til en afdød person, der har tegnet kapitalforsikring hos os, skal du ringe til os eller sende en email. Vi sender derefter en anmeldelsesblanket til dig samt oplyser dig om, hvilke dokumenter vi yderligere har brug for i det konkrete tilfælde.

Hvad betyder frit valg af begunstiget?

Du kan frit bestemme, hvem der skal have pengene, hvis du dør i forsikringens løbetid. Der er ingen begrænsninger. Hvis du ikke vælger at begunstige en navngiven person, vil udbetaling ske til dine nærmeste pårørende. Hvis din situation ændrer sig, kan du også frit lave om på, hvem der skal være begunstiget. Du skal blot huske at give os skriftlig besked om ændringen.

Hvad forstås ved mine nærmeste pårørende?

Nærmeste pårørende er din ægtefælle. Hvis en sådan ikke efterlades, tilfalder udbetalingen dine livsarvinger: børn, børnebørn mv. Efterlader du ingen livsarvinger, sker udbetalingen til dine arvinger i henhold til testamente eller lov.

Må jeg skrive skriftlig besked på en email?

Ja, en email er en skriftlig henvendelse. Det er dog vigtigt, at du selv fremgår som afsender og ikke sender fra en fælles eller anden persons email adresse.