Fremtidssikret værdivækst - plus sikkerhed

Kapitalforsikring med skattefri udbetaling, valgfrit udbetalingstidspunkt, valgfri præmiestørrelse og præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne samt dækning ved dødsfald. Din kapitalforsikring bygger på: Udbytte. Sikkerhed. Fleksibilitet. Garanti.

Værdivækst

Som et af Europas største forsikringsselskaber har ERGO investeringsaktiver, der indgår i en samlet investeringsportefølje på ca. 113 mia. euro, som er anbragt sikkert og med høj forrentning. Da dine indbetalinger indgår i denne store pulje, er du på forhånd sikret et fordelagtigt renteafkast på din opsparing hos os. Vi kalder det værdivækst. Samtidig har du optimal sikkerhed.

Større bonus

Vi har i de seneste 40 år udbetalt større bonus, end vores prognoser forudsagde. De skyldes, at vi har anbragt vores kunders penge ualmindelig godt. De har arbejdet flittigt, men naturligvis spiller det også en rolle, at vores prognoser er gode. Så det kan næsten kun gå bedre, end vi forudsiger.

Skattefri udbetaling

Vores forsikringer er udviklet til det europæiske marked, og forsikringen kommer i Danmark ind under skattekode 7. Det betyder:

 • Ingen begrænsninger af indbetalinger
 • Ingen begrænsninger ved begunstigelse
 • Valgfrit udbetalingstidspunkt
 • Ingen pensionsafkastskat
 • Indbetalinger er ikke fradragsberettigede
 • Den årlige værditilvækst beskattes som kapital indkomst
 • Skattefri udbetaling på det aftalte tidspunkt

Ved tab af erhvervsevne

Allerede ved tab af 50 % erhvervsevne er du sikret:

 • Fritagelse for indbetaling på kapitalforsikringen, hvis du har tegnet tillægget.
 • Udbetaling af den garanterede forsikringssum og bonus på det aftalte tidspunkt. Det betyder, at du og din familie vil opnå opsparingsmålet, på trods af, at der ikke skal indbetales på forsikringen.

Ved dødsfald

ERGO sikrer dine efterladte med:

 • 25 % af den garanterede forsikringssum som en øjeblikkelig udbetaling
 • Udbetaling af den garanterede forsikringssum og bonus på det aftalte tidspunkt minus den udbetalte straksydelse på 25 %. Det betyder, at din familie får øjeblikkelig økonomisk hjælp og derudover er sikret din opsparing uden at skulle indbetale på forsikringen.

Ved død som følge af en ulykke

ERGO sikrer dine efterladte på samme måde som ved dødsfald og yder derudover øjeblikkelig udbetaling af hele den garanterede forsikringssum. Det betyder, at de efterladte får større økonomisk hjælp, når de pludselig er blevet alene og har mest brug for det.

Frit valg af begunstiget

Du bestemmer frit, hvem der skal modtage udbetalingen i tilfælde af dødsfald. Der er ingen begrænsninger. Du kan også frit lave om på, hvem der skal være begunstiget, hvis din situation ændrer sig. Du skal blot huske at give os skriftlig besked.